پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پسرانه ارس آموزش، رشد، سلامت

مدیرعامل


    

 سید محسن شجاعی دارای بیش از 36 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش می باشد که قریب به 30 سال آن به آموزش کودکان تیزهوش و سزآمد این مرز و بوم اختصاص داشته است

سال ها تجربه در شناخت، آموزش و شکوفایی استعداد های عزیزان این آب و خاک نام استاد شجاعی را با نام تیزهوشان گره زده است.بسیاری از اهالی فرزانگان و علامه حلی که وامدار این بزرگ اند

فرازی از گفته های استاد شجاعی در یکی از نشست های (ما و خانواده) 
«آنان که دستی از دور بر آتش دارند می دانند که داشتن برنامه ای مدون و تعریف شده که بتواند پاسخگوی این دانش آموزان سرآمد باشد چه انرژی گرانی را می طلبد و این خستگی را تنها و تنها پس از اعلام نام قبول شدگان بود که از جان و روحم به در می برد

چه بسیار پزشکان، مهندسین و نخبگانی که پس از سال ها دوباره به یاد خاطرات گذشته دلتنگ حقیر می شدند و دیدارشان خستگی را از تن می شست»

به امید روزی که سرآمدان این مملکت، سرآمدان جهان باشند.