پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پسرانه ارس آموزش، رشد، سلامت

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی دبستان ارس 

1. همواره خداوند مهربان را حاضر بدانم و صداقت در رفتار و گفتار، داشتن خلوص نیت، سعه صدر، آیین انسانی و اسلامی را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم و سلامت اداری محیط مدرسه را پاس داریم.
2. همواره بر نظم، ادب و احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی دانش آموزان، همکاران، اولیا و سایر ذینفعان دبستان و مراجعین تاکید و التزام داشته باشیم.
3. در توسعه همه جانبه و پایدار امور آموزشی، پرورشی، تفریحی و پژوهشی دبستان ارس قدم برداشته تا خوشنامی این برند را نزد اولیا و در سطح ملی و بین المللی حفظ نماییم.
4. همواره ضمن حفظ ظاهری آراسته، با پوشش مناسب در محیط کار حاضر شویم.
5. باتکیه براصل امانتداری و رازداری از ارائه مدارک و اطلاعات شخصی دانش اموزان و همکاران به دیگران خودداری نماییم.
6. در ایجاد فرهنگ صرفه جویی همت گماشته و از هرگونه اسراف در اموال و امکانات خودداری نموده و در حفظ و استفاده صحیح انها کوشا باشیم.
7. جدان کاری را به عنوان یکی از عوامل اساسی در افزایش بهره وری در دبستان ارس مدنظر داشته باشیم.
8. با تلاش مستمر و بهره گیری از دانش و تجربه صاحبنظران در ایجاد محیطی سالم به دور از تبعیض، تهمت، غیبت و... تلاش وکوشش نماییم.
9. در تحقق اهداف متعالی آموزشی، پرورشی و پژوهشی دبستان، همواره کسب دانش و رشد و شکوفایی خود مجدانه دنبال می‌کنیم.
تعهد می نماییم، اصول منشور اخلاقی پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی ارس را مد نظر داشته و پیوسته رفتار و کردار خویش را در محیط کار با این اصول مورد سنجش قرار دهیم. به مسئولیت جمعی خود در محیط معتقد باشیم و با یاری خداوند تمام سعی وتوان خود را برای عزت و سربلندی بیش از پیش آن که حاصل سال ها تلاش وکار صادقانه انسان های بزرگ است به کار بندیم