وبلاگ دبستان ارس آموزش، رشد، سلامت

کارگاه ریاضی 16 بهمن 98

کارگاه عمومی ریاضی والدین همراه با پسران گلم برای آموزش پاره خط - نیم خط - محیط و مساحت و مسابقه ضرب با بازی دبرنا
یادگیری همراه شادی