وبلاگ دبستان ارس آموزش، رشد، سلامت

زمان یادگیری: آشنایی با انواع دانه ها

درس دانه ها و شناخت آنها برای پسرای خوبم خیلی خیلی جذاب بود و هر کدام به نوعی در این کلاس مشارکت داشتند. پسرها به عنوان پژوهش (البته در حد سن و سال خودشان) با آوردن میوه های مختلف به مقایسه دانه های گیاهی پرداختند.